11/12/1626, 3

11/12/1626, 3

3 Jan Foppen, voormalig tweede bootsman op de Amsterdam in de vloot van L'Eremite, verzoekt 100 realen van achten te mogen ontvangen. Dit bedrag is hem als beloning toegezegd omdat hij een brandschip wist vast te maken aan een Spaans galjoen in Callao de Lima.
De Amsterdamse Admiraliteit zal hierover beslissen.