11/12/1626, 4

11/12/1626, 4

4 Cornelis Segers is als konstabel op de Eendracht onder L'Eremite zijn rechterarm kwijtgeraakt. Hij verzoekt voortzetting van zijn traktement.
De Admiraliteit in het Noorderkwartier zal hierover volgens de artikelbrief beslissen.