11/12/1626, 7

11/12/1626, 7

7 De ruiters die in het Land van Namen kolonel Disdorp hebben gevangengenomen verzoeken als rantsoen 1.800 rijksdaalder. Dit is een gering bedrag, in aanmerking genomen dat zij daarvan nog de 1.200 gld. moeten afhalen die Goossen van Tooren in Nijmegen aan verteringen heeft betaald. Laatstgenoemde verzoekt dit bedrag uit het rantsoen vooraf aan hem uit te keren.
De RvS zal over beide verzoeken beslissen.