11/12/1626, 2

11/12/1626, 2

2 Enkele personen hebben met medeweten van het Rotterdamse Admiraliteitscollege hun restcedels in ruil voor renversalen aan Vroesen overhandigd. Zij verzoeken nu die uitbetaald te krijgen.
HHM willen het advies van de Rotterdamse Admiraliteit vernemen.