11/12/1626, 8

11/12/1626, 8

8 Van Aissema is een brief d.d. Stade 11 nov. ontvangen die geen resolutie vereist.