12/12/1626, 3

12/12/1626, 3

3 Hendrick Canders uit Hasselt in het Land van Luik verzoekt vijftigduizend pond aluin en tienduizend pond hennep te mogen invoeren. Zo niet, dan wil hij graag een traktement omdat hijzelf en zijn vader vanwege de Republiek bewezen diensten niet langer in Hasselt kunnen blijven.
Hem wordt 200 gld. eens toegekend.