12/12/1626, 4

12/12/1626, 4

4 Werkmeester Wijbolt Rembolt zal van de RvS betaling ontvangen voor de door hem in Emmerik [Emmerich] aangelegde borstwering. Zijn verzoek om extra betaling vanwege geleden schade is afgewezen.