12/12/1626, 1

12/12/1626, 1

1 De RvS adviseert d.d. 10 dec. over het door Courtomée op 5 dec. ingediende bezwaarschrift hem 3.000 gld. te geven als HHM de 600.000 gld., in 1623 uit Frankrijk ontvangen, gebruiken voor het betalen van achterstallen. Zien zij dat bedrag niet als voortvloeisel van traktaten, maar als een gift van de Franse koning, dan is het verzoek van de markies afhankelijk van hun goedgunstigheid.
HHM besluiten te blijven bij hun resolutie van 27 nov. en kennen Courtomée over de jaren 1620 tot en met 1623 1.500 gld. toe. Van dit bedrag zal ordonnantie worden verstrekt.