12/12/1626, 11

12/12/1626, 11

11 Verschillende personen wensen in aanmerking te komen voor de vervulling van het hoogbaljuwschap van het Vrije van Sluis.
Na beraad hebben HHM besloten bij vergeving van dit ambt de voorkeur te geven aan kapitein Jan de Grise. Zijn vader heeft hetzelfde ambt uitgeoefend.