12/12/1626, 12

12/12/1626, 12

12 Fiscaal Van den Broeck bericht d.d. Rotterdam 10 dec. dat de echtgenote van Berck scheiding van goederen verzoekt, conform de door beide echtelieden gesloten huwelijkse voorwaarden. Zij heeft hetzelfde verzoek ook aan HHM gericht.
Van den Broeck is samen met fiscaal Kinschot gemachtigd dit en gelijke verzoeken van andere gevangenen uit te voeren. Als de scheiding van goederen leidt tot onderling onoplosbare geschillen zal de ordinaris rechter beslissen. Van alles zal aan HHM verslag worden uitgebracht.