12/12/1626, 13

12/12/1626, 13

13 Conform de resolutie van 4 dec. is met de ambtlieden van de Overbetuwe, de Nederbetuwe en de Tielerwaard gesproken. Zij zouden een voorschot moeten geven voor 26 ponten van 350 gld. per stuk voor het ijsvrij houden van de Rijn vanaf IJsseloord tot Schenkenschans ['s-Gravenwaard] en vanaf dat punt tot Gorinchem. De ponten moeten in de zomer gebruikt kunnen worden als schipbrug over de Rijn en de Waal. Onderhoud en reparatie van de ponten komen tot last van de ambten. Elke pont zal worden bediend door vier matrozen tegen maximaal 1 gld. per dag gedurende de vorstperiode. De ambtlieden zou men eenmalig 7.500 gld. moeten toekennen voor materiaalkosten en daarnaast nog eens jaarlijks 2.250 gld. voor het plaatsen en het onderhoud van de tijdelijke corps de gardes van de huislieden. Nog eens 2.250 gld. zou benut moeten worden voor verlichting, verwarming en stro in de corps de gardes. Die bedragen kunnen uit de contributies van het kwartier van Nijmegen worden voorgeschoten en later bij de liquidatie worden opgevoerd. Van de huislieden wordt verlangd dat zij bij vorst de Rijn en de Waal steeds open houden.
Aangezien deze zaak de verdediging van het land betreft en geen uitstel verdient, gaan HHM akkoord. De gedeputeerden van Friesland verklaren hun principalen om last te hebben gevraagd en menen dat pas een resolutie kan vallen wanneer zij antwoord hebben ontvangen.