12/12/1626, 14

12/12/1626, 14

14 De gedeputeerden van Zeeland brengen naar voren dat hun principalen zich aansluiten bij de intentie van de overige provincies en de besluitvorming d.d. 2 juli en 1 sept. inzake de scheepsvrachten, liggelden en schadevergoeding.
De RvS zal de zaak nu oppakken en regelen dat overal de algemeen geldende norm wordt toegepast.