12/12/1626, 2

12/12/1626, 2

2 Aangezien Zeeland hun repartitie niet heeft aanvaard verzoeken de kapiteins Du Mottet, Cousijn, Du Bois, Thibaut, Semeton en Bauroger HHM om betaling.
De gedeputeerden van Zeeland is verzocht hun principalen aan te sporen tot acceptatie van deze repartitie.