12/12/1626, 5

12/12/1626, 5

5 De RvS laat het verzoek van die van Hage aan HHM.
De ingezetenen mogen tegen Bosch' licent de helft van de door hen verzochte lijst halen.