12/12/1626, 6

12/12/1626, 6

6 Aan de Admiraliteit in het Noorderkwartier zal worden geschreven Tobias Gillis het loon te betalen dat zijn zoon David Tobias in dienst van het land heeft verdiend op het schip Eendracht.