12/12/1626, 8

12/12/1626, 8

8 Na beraadslaging over het verzoek van graaf Willem van Nassau verhoging van zijn traktement te mogen ontvangen, is besloten hem vanwege zijn bekwaamheid en verdienste maandelijks 100 gld. extraordinaris traktement toe te kennen. Dit bedrag zal worden betaald uit de contributies van het kwartier van Roermond. Aan dit besluit mogen anderen geen rechten ontlenen.