15/12/1626, 13

15/12/1626, 13

13 De RvS adviseert op het rekest van de dochter van wijlen kapitein Godtschalck Wor dat in principe een behoorlijk bedrag is betaald vanwege de aanval op Venlo en dat dus niet zou moeten worden ingegaan op het verzoek om meer beloning.
HHM sluiten zich bij dit advies aan.