16/12/1626, 14

16/12/1626, 14

14 De heren van Holland verzoeken een definitief besluit te nemen over de bezending van Catz naar Engeland.
Besloten is hem af te vaardigen naast Joachimi die de eerste rang behoudt. Met een besluit over de onkostenvergoeding wordt echter nog gewacht.