16/12/1626, 2

16/12/1626, 2

2 Ruisch en Gans van het Rotterdamse Admiraliteitscollege voeren aan dat de zes schepen die de Admiraliteit afgelopen zomer ter beschikking heeft gesteld van de Grote Visserij , zijn binnengelopen. Er is echter geen geld om de schepen af te danken.
De Admiraliteit is bij deze gemachtigd circa 40.000 gld. voor de afdanking te lenen.