16/12/1626, 4

16/12/1626, 4

4 Jan Michielssen en enkele andere schippers uit Zevenbergen verzoeken de inwoners van Zevenbergen en omgeving behulpzaam te mogen zijn met het transport van hun gewas naar steden aan weerszijden.
De ingelanden van het Oude Land en andere onder Zevenbergen vallende polders verzoeken onbelemmerd daarnaartoe te mogen gaan zoals de ingelanden uit Prinsenland dat ook doen.
Die van Middelburg in Vlaanderen verzoeken absolute neutraliteit voor degenen die daar komen wonen.
Nicolaes van Relligom en enkele andere conducteurs van de wagens verzoeken hun paarden naar Woudrichem te mogen brengen.
Over al deze verzoeken willen HHM het advies van de RvS vernemen.