16/12/1626, 5

16/12/1626, 5

5 Reinerus van Oosterzee krijgt 100 gld. voor zijn dienst als ziekentrooster in het leger.