16/12/1626, 6

16/12/1626, 6

6 Ludolph van Lintzenich verzoekt de afgifte van zijn attestaties aan de schippers niet via de conducteurs, maar door hemzelf te laten doen.
De RvS zal hierover beslissen na de relevante personen te hebben gehoord.