16/12/1626, 8

16/12/1626, 8

8 Conform het advies van de RvS moet kapitein Jan Vygh net als andere commandanten een specificatie inleveren van kosten gemaakt voor geheime diensten, bodelonen en dergelijke, teneinde over zijn verzoek te kunnen beslissen.
Van Z.Exc. is een brief ontvangen waarin het verzoek van de commandant van Tiel wordt aanbevolen, maar HHM blijven bij hun besluit.