17/12/1626, 3

17/12/1626, 3

3 De dorpen Oudheusden, Baardwijk en Hedikhuizen verzoeken vanwege de slacht meer zout te mogen halen.
Heusden vraagt de plattelandsbewoners toe te staan naar behoefte bier uit de stad te betrekken.
De RvS wordt advies gevraagd.