17/12/1626, 10

17/12/1626, 10

10 Gedeputeerden van de Amsterdamse Admiraliteit compareren en laten weten dat in Amsterdam een schip wordt geladen met 282 schippond touwwerk, acht last teer en andere goederen met bestemming Le Havre. Aangezien de hoeveelheden te groot zijn voor plaatselijk verbruik willen zij weten wat zij moeten doen.
De heren van Holland hebben de besluitvorming op dit punt tot morgen uitgesteld.