18/12/1626, 7

18/12/1626, 7

7 Naar aanleiding van hetgeen gisteren te berde is gebracht over de lading voor Le Havre is besloten het advies van de aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteiten in te winnen. Ook is bij deze gelegenheid besloten de fiscaal van het Amsterdamse Admiraliteitscollege te schrijven HHM een antwoord te verstrekken op hun schrijven van 18 sept. inzake naar Le Havre vervoerd en op een voor Spanje bestemd schip overgeladen touwwerk.