18/12/1626, 1

18/12/1626, 1

1 Schaffer heeft toegezegd de reis te zullen doen. Hij krijgt een brief mee voor de Gedeputeerde Staten van Groningen waarin zijn vertrek van hier wordt uitgelegd. In een andere brief zal hun worden verzocht in geval van nood 6.000 tot 8.000 gld. te verstrekken, in mindering te brengen op hun extraordinaris consenten. Schaffer wordt een instructie meegegeven waarmee hij de besluiten van gisteren kan uitvoeren. Ook krijgt hij voor elk van de vijf kapiteins in Emden akten mee waarmee zij hun compagnie├źn kunnen versterken tot tweehonderdvijftig koppen opdat de naar de stad gecommandeerde troepen dan weer kunnen vertrekken.