18/12/1626, 10

18/12/1626, 10

10 De vergoeding voor Catz is conform het voorstel van de heren van Holland van 26 nov. gesteld op 12 gld. per dag.