18/12/1626, 12

18/12/1626, 12

12 Joost Willemsen Nieukercken, koopman te Amsterdam, krijgt voorschrijven aan de koning van Zweden teneinde zijn bij Danzig [Gdansk] afgenomen zestig last haring terug te krijgen.