18/12/1626, 13

18/12/1626, 13

13 Varver voert aan dat aan de cipier te Deventer de verblijfskosten van de daar onvermogend gestorven Claes Meinerts vergoed zouden moeten worden.
Eerst willen HHM weten wat er met de goederen van de gevangene is gebeurd.