18/12/1626, 14

18/12/1626, 14

14 HHM hebben het verslag gelezen over twee voorstellen van Jan Andries Moorbeeck om de inkomsten van de Admiraliteiten te verhogen. Het eerste plan betreft een heffing over de scheepslasten en het tweede de beperking van het aantal oorlogsschepen op de rivieren.
De heren van Holland en Zeeland delen mee dat de heffing al op hun agenda heeft gestaan en niet uitvoerbaar werd geacht. Over de reductie wil men het advies van de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteiten vernemen.