18/12/1626, 2

18/12/1626, 2

2 Sommelsdijck en Gruis compareren en laten weten wat de RvS in navolging van de resolutie van 15 dec. voorstelt aan losgelden te betalen voor de bij de uitwisseling vrijgekomen gevangenen. De RvS stelt het rantsoen van Disdorp op 4.200 gld. inclusief de 1.200 gld. voor de ruiters die hem hebben bewaakt. Het losgeld voor Varick, de zoon van de markgraaf van Antwerpen, zou 4.500 gld. moeten bedragen. Dat van Rougemont zal, nadat hij is gearriveerd, met ritmeester Carrei worden overeengekomen. De RvS wil wel graag vernemen hoe de rantsoenen moeten worden betaald.
Met een besluit wordt gewacht tot morgen.