18/12/1626, 8

18/12/1626, 8

8 De RvS zal beslissen over het verzoek van ingenieur Hubrecht Claer. Hij wil een eerlijk traktement omdat hij in dienst van het land invalide is geworden.