19/12/1626, 2

19/12/1626, 2

2 In aanwezigheid van Z.Exc. rapporteren de gecommitteerden die de Rijn en IJssel hebben geïnspecteerd zowel mondeling als schriftelijk over hun bevindingen inzake de uitdieping. Rode heeft namens Utrecht nog aangevoerd het niet raadzaam te achten bij IJsseloord werken aan te leggen als niet eerst de Rijn meer water krijgt toegevoerd ter hoogte van Schenkenschans ['s-Gravenwaard].
De zaak zal 21 dec. in aanwezigheid van de RvS nader worden beproken.