19/12/1626, 5

19/12/1626, 5

5 De afgevaardigden van de Admiraliteiten adviseren conform het plakkaat van 4 juli 1591 geen touwwerk te laten uitvoeren zonder speciale toestemming van HHM. De Amsterdamse Admiraliteit heeft dus terecht het schip met de lading voor Le Havre aangehouden.
Met een besluit wordt nog gewacht.