19/12/1626, 7

19/12/1626, 7

7 Van de hertog van Genua zijn twee brieven d.d. 6 nov. ontvangen waarin hij de teruggave aan zijn ingezetenen van de door Moins opgebrachte goederen aanbeveelt. De brieven gaan naar de Amsterdamse Admiraliteit met de boodschap erop toe te zien dat de neutralen geen onrecht wordt gedaan en het land niet wordt benadeeld.