19/12/1626, 1

19/12/1626, 1

1 Schaffer zal ook een credentiebrief voor Ernst Casimir worden meegegeven. Aan de akte voor de kapiteins wordt toegevoegd dat toegezien zal worden op een maandelijkse betaling van de versterkingen.