19/12/1626, 3

19/12/1626, 3

3 Ter vergadering overhandigen enkele bewindhebbers het overzicht van de bedragen die de VOC nog van het land krijgt dan wel zullen worden afgetrokken van hetgeen de Compagnie het land schuldig is over de inkomende konvooien.
Deze afrekening zal worden onderzocht.
De bewindhebbers verzoeken tevens de resolutie van 2 dec. inzake de nominatie van hoofdparticipanten op te schorten zodat de Heren Zeventien hun reactie kunnen geven.
De resolutie zal worden nagezien.
De bewindhebbers berichten ook over de terugkeer van de Koning David van de kust van Coromandel met nieuws over de ontvangst van de brief die HHM op 21 nov. 1624 aan de koning van Perzië hebben geschreven. Op grond daarvan is de koning met de Compagnie overeengekomen dat zij elk jaar zestienhonderd balen zijde uit Perzië mag halen.