19/12/1626, 4

19/12/1626, 4

4 Naar aanleiding van de op 15 dec. ontvangen brief van Reael is met advies van Z.Exc. besloten hem te antwoorden - en ook Joachimi mee te delen - dat de admiraal twee maand aan levensmiddelen voor zijn schepen kan laten aanvullen. Hij moet ook de in passage liggende patassen in de gaten houden.