19/12/1626, 6

19/12/1626, 6

6 Fiscaal Brienen schrijft d.d. 5 dec. dat de magistraat van Deventer hem heeft opgedragen zijn klaaggrond tegen de weduwe en erfgenamen van Claes Meinerts in te leveren. Hij is nu bezig dit te doen.
Behoeft geen resolutie.