19/12/1626, 9

19/12/1626, 9

9 Van Joachimi zijn twee brieven d.d. 11 en 13 november ontvangen.
Er valt geen besluit.