21/12/1626, 7

21/12/1626, 7

7 Guillaume Bartelotti verzoekt namens diverse kooplieden uit Florence en Genua te verordenen dat de Amsterdamse Admiraliteit de door Moins opgebrachte goederen restitueert.
Het verzoek gaat voor een passende behandeling naar de Admiraliteit.