21/12/1626, 1

21/12/1626, 1

1 Joachimi schrijft d.d. Londen 15 dec. dat op 10 dec. drie Engelse schepen een treffen hadden met de Spaanse patassen ter hoogte van de Scilly Eilanden. Zij hebben er één van weten te veroveren.
Aan Z.Exc. en de Admiraliteiten in Rotterdam en in Zeeland zal worden geschreven de binnengekomen schepen onmiddellijk naar de kust van Vlaanderen te sturen en uit te kijken.