21/12/1626, 12

21/12/1626, 12

12 De provincies zal behalve de resolutie van 18 dec. inzake de absentie van Engelse officiers ook de lijst worden toegezonden van tien van hen die op 19 sept. toestemming voor een langer maar onbezoldigd verblijf in Engeland hebben gekregen.