21/12/1626, 14

21/12/1626, 14

14 Aissema schrijft d.d. Stade 22 nov. over de situatie aldaar.
Behoeft geen resolutie.