22/12/1626, 1

22/12/1626, 1

1 De Gedeputeerde Staten van Utrecht committeren bij akte van 10 dec. de heren Strick, Hardenbroeck en Weede tot deelname aan de vergaderingen van HHM om hun ordinaris gedeputeerden te ondersteunen in onder meer het beraad over de uitdieping van de IJssel.
Op hun comparitie is de heren meegedeeld dat deze keer nog sessie wordt verleend, maar dat dit in het vervolg uitsluitend gebeurd op commissie van de Gewestelijke Staten zelf.