23/12/1626, 8

23/12/1626, 8

8 Enkele afgevaardigden van de magistraat van Enkhuizen compareren en melden dat de in hun stad gevestigde Kamer van de VOC de resolutie van 2 dec. over de nominatie van hoofdparticipanten niet nakomt. HHM zouden het besluit moeten opleggen of anders de magistraat dit laten doen.
De Bewindhebbers zal worden geschreven de resolutie uit te voeren.
Op verzoek van de deputatie zal ook de Admiraliteit in het Noorderkwartier worden opgedragen conform de artikelbrief te handelen inzake Cornelis Segers. Hij diende op de vloot van L'Eremite, maar is vermist.