23/12/1626, 10

23/12/1626, 10

10 HHM hebben de artikelen over de uitwisseling van de gevangenen, opgesteld op grond van het verslag van Slachmulder en Van Berckel, gelezen.
In de eerste plaats zullen HHM de provincies schrijven bekend te doen maken dat men de magistraten op de hoogte moet stellen van personen die voor 10 oktober gevangen zijn genomen daar waar geen kwartier bestaat. Deze gegevens dienen vervolgens aan HHM te worden opgestuurd.
Ten tweede bevestigen HHM het punt met betrekking tot de Spaanse gevangenen, in het bijzonder hetgeen is vastgelegd over kapitein Tjarck en Du Chene. De provincies zullen bekend laten maken dat degenen met gevangenen in Spanje dit bijtijds laten aantekenen.
In de derde plaats zal de provincies worden geschreven de afspraken over de betaling van de mondkost bekend te maken. Degenen van de vloot die in november 1625 zijn gevangengenomen en onder toezicht van Kesseler staan, betalen niet meer dan 6 st. per dag. De overigen dienen niet meer dan 8 st. te betalen, maar voor de dagen die zij in Brugge hebben doorgebracht is het maximum 9½ st. Als er een hoger bedrag is betaald, dan moet men dat aantekenen opdat dit later bij de nadere afrekening kan worden verhaald. De vijand zal ook moeten terugstorten hetgeen Disdorp en Rougemont aan bewakingskosten is afgenomen. De RvS zal nog moeten bepalen of de 1.200 gld. die de soldaten gedurende deze bewaking aan leeftocht is toegekend, door het land of uit het rantsoen moet worden betaald.
Ten vierde zal ten behoeve van de afrekening de provincies en Admiraliteiten worden aangeschreven een staat te doen maken van alle medische kosten en van die van het transport van de plaats van gevangenschap naar de plaats van uitwisseling.
In de vijfde plaats zal aan Slachmulder en Van Berckel een akte van indemniteit worden verstrekt vanwege de garanties die zij aan Kesseler hebben moeten geven inzake assignaties ten bedrage van 10.975 gld. 19 st. op Pieter Sanchijs, Dionys de Guise, Nicolaes van Molenbeeck en Jacques van Eole te Duinkerke. Het bedrag betreft de mondkost van diverse gevangenen.
Ten zesde zullen Schagen, Lyclama en thesaurier De Bie zich bezighouden met de afrekening van de bedragen - waaronder de 6.000 gld. die te Grave aan rantsoen voor de paters is betaald en de contanten die Hollandse steden door commies De Willem hebben laten sturen - die Slachmulder en Van Berckel voor de uitwisseling hebben gebruikt. Zij zullen ook beider declaratie opnemen.