23/12/1626, 12

23/12/1626, 12

12 David van der Heul vraagt uitstel van executie en verzoekt aan een gevolmachtigde inzage in zijn goederen te mogen geven. Hij zal uiteenzetten dat zijn bezittingen minder dan de helft van het bedrag waartoe hij is veroordeeld zullen opleveren als zij niet worden gewaardeerd op de wijze van Brielle.
HHM willen het advies vernemen van de fiscaals Kinschot en Van den Broeck.