23/12/1626, 15

23/12/1626, 15

15 Van Carl van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 23 nov. ontvangen.
Over verschillende punten uit het schrijven zal nader beraad plaatsvinden.